Widget Image

تماس با کارشناسان کالچر

کارشناسان کالچر آماده پاسخگویی

به درخواست های مشتریان عزیز هستند

تاثیر گذار

تاثیر گذار

کالچر به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و بهرمندی از محیط زندگی مطلوب، استفاده از درب و قوطی‌ و کاورهای قابل بازیافت را به عنوان استاندارد بسته‌بندی محصول خود ابلاغ و اجرا نموده‌است. هم چنین برای جلوگیری از تعرض به حیات اقیانوس و دریاها ، کالچر منابع خرید مواد اولیه (ماهی تون) را صرفا از تامین‌کنندگان دارای استاندارد Dolphin Safe محدود نموده‌است، بدین ترتیب تامین کنندگان (ناوگان صیادی بین‌المللی) طرف قرارداد کالچر موظف به رهاسازی دلفین‌‌های گرفتار در تور صیادی ناوگان خود می‌باشند.
کالچر در مسیر اهداف کلان تجاری خود، حمایت از محیط زیست و حیات وحش را همواره مورد توجه قرار داده‌است.

Illustration by culture

گالری تاثیر گذار زیر مجموعه کنسر تون ماهی

تون ماهی کالچر