Widget Image

تماس با کارشناسان کالچر

کارشناسان کالچر آماده پاسخگویی

به درخواست های مشتریان عزیز هستند

خاویار بری

خاویار بری

خاوياري است كه از ماهي سيبري، يكي از انواع ماهيان استورژن استحصال شده كه طعم فوق العاده و شكل دانه هاي خاص و خاكستري رنگ زيبايش، آن را به يكي از محبوب ترين و پر مصرف ترين محصولات مبدّل ساخته است. در ایران، از این خاویار با نام مستعار ” سوروگا ” نیز یاد می شود.

Illustration by culture

گالری زیر مجموعه تولید خاویار

گالری خاویار بری