Widget Image

تماس با کارشناسان کالچر

کارشناسان کالچر آماده پاسخگویی

به درخواست های مشتریان عزیز هستند

کنترل کیفیت QC

کنترل کیفیت QC

بخش کنترل کیفیت ما با بهره گیری از سیستم های کنترلی به روز شده و پرسنل مجرب به طور مداوم و با دقت فراوان مشغول کنترل تولید و بسته بندی خاویار هستند که بدینوسیله می توانیم خاویار با کیفیت بی نظیر با حفظ کامل زنجیره سرد تقدیم مشتریان محترم بنماییم.

Illustration by culture

بخش کنترل کیفیت تولید خاویار

کنترل کیفیت تولید