Widget Image

تماس با کارشناسان کالچر

کارشناسان کالچر آماده پاسخگویی

به درخواست های مشتریان عزیز هستند

خاویار بلوگا

خاویار بلوگا

این خاويار كه از ناب ترين انواع خاويار به شمار مي آيد؛ از ماهي استورژن با نام فيل ماهي استحصال ميگردد كه به واسطه دانه هاي درشت با پوسته نازك، رنگ خاكستري روشن و طعم خاص گردويي آن، شهره است.

Illustration by culture

گالری زیر مجموعه تولید خاویار

گالری خاویار بلوگا