Widget Image

تماس با کارشناسان کالچر

کارشناسان کالچر آماده پاسخگویی

به درخواست های مشتریان عزیز هستند

کنسرو ماهی خاویاری

کنسرو ماهی خاویاری

ماهی خاویار علاوه بر این که دارای ارزش اقتصادی به دلیل تولید خاویار می باشد، از ارزش غذایی زیادی برخوردار است و در بازار کشور به عنوان ماده غذایی مفید استفاده می شود.
گوشت ماهی خاویار به صورت فیله ای در بازار به فروش می رسد و بخشی از آن در صنایع کنسروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.صنایع غذایی کالچر جزو اولین تولید کنندگان کنسرو این ماهی بوده است و افتخار دارد که بی ادعا عرضه کننده بهترین کیفیت این نوع کنسرو در سطح بازار کشور می باشد.

Illustration by culture

گالری زیر مجموعه تون ماهی

کنسرو ماهی خاویاری