Widget Image

تماس با کارشناسان کالچر

کارشناسان کالچر آماده پاسخگویی

به درخواست های مشتریان عزیز هستند

CITES

CITES

این کنوانسیون جهت حفظ گونه های گیاهی و جانوری در حال انقراض در تجارت بین المللی پایه ریزی شده و سالهاست که صید ،تولید و تجارت گونه های ماهیان خاویاری و خاویار تحت نظارت کامل این کنوانسیون انجام می گیرد .
مفتخریم که مجموعه مزارع ما به عنوان یکی از اعضای این کنوانسیون که مقر آن در ژنو سویس واقع است با کد M01 مشغول فعالیت است و در حال حاضر یکی از دو شرکتی هستیم که در ایران با مجوز سایتس بخش عمده صادرات خاویار را به کشورهای اتحادیه اروپایی انجام می دهیم .

Illustration by culture

گالری کنترل کیفیت زیر مجموعه خاویار

کنترل کیفیت تولید خاویار